Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

4 maart 2016

Stand van zaken Regionaal Ambitiedocument

2015_schema_2_meerjarenplan_2500.jpg
Ons ambitiedocument heeft al instemming van zeven gemeenten. Ondertussen worden de opgaven in het Ambitiedocument verkend om na de instemming voortvarend aan de slag te kunnen gaan met de uitvoering ervan.

Klik hier om de afbeelding te vergroten.

Raadsleden eerst

Op 10 februari werden de Rivierenlandse raadsleden al tijdens een speciale, drukbezochte raadsinformatieavond geïnformeerd over de voortgang, uitwerking en financiële context van het Regionaal Ambitiedocument.

 

Presentaties bij de gemeenten
De afgelopen tijd hebben de regiosecretaris en de speerpuntondersteuners de gemeenten opgezocht om een presentatie te geven over het Ambitiedocument en de financiële context. Dat deden zij tijdens bijeenkomsten van voorbereidende raadscommissies. Hierna volgde (en volgt nog) besluitvorming in de gemeenteraden.

Eerst gesprekken en verkenningen, dan starten met projecten
Op dit moment voeren de speerpuntondersteuners van Regio Rivierenland gesprekken met bestuurders, ambtenaren en netwerkorganisaties als Logistieke Hotspot, Pacten van Greenport Gelderland en het RBT Rivierenland over de opgaven in het Ambitiedocument. Het doel is om na de besluitvorming direct te kunnen starten met projecten die bijdragen aan het bereiken van onze regionale ambities. Ook onderzoeken we of een regionaal economic board (een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid) slagkracht kan bieden voor het boeken van goede resultaten. Een onderdeel van dat onderzoek is hoe de financiering kan worden georganiseerd, bijvoorbeeld via een regionaal investeringsfonds.

Planning
De planning is dat tegen de tijd dat het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland het Ambitiedocument definitief vaststelt, in april, ook duidelijk is hoe we als samenwerkingsverband de ambities waar kunnen maken.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief