Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

5 september 2014

Verdieping communicatie Regiocontract-projecten

Communicatie.jpg

Regio Rivierenland heeft de regie over de uitvoering van op dit moment ruim 140 Regiocontract-projecten die met ondersteuning van de provincie Gelderland in vier jaar tijd worden gerealiseerd. Het betreft een breed scala aan projecten. Maar wat voor projecten het betreft, wat hiervoor wordt gedaan, door wie en hoeveel geld het kost, is tot op heden onderbelicht gebleven. Hierin komt verandering! Regio Rivierenland gaat meer communiceren over de projecten.

Communicatie-activiteiten
Regio Rivierenland gaat actief social media inzetten om actuele informatie te verstrekken over de projecten. Daarnaast start een pilot met zes filmpjes waarin een aantal projecten worden uitgelicht met als inzet het inwonersperspectief: hoe komt een project tot stand, wat is het doel en wat levert het mij als inwoner op? Ook zullen er vaker – bij nieuwswaardige ontwikkelingen – persberichten worden uitgebracht en zullen er vaker berichten verschijnen op de website.

Twitter: @RegRivierenland
Facebook: Regio Rivierenland

Vingers aan de pols middels enquête
Elk project van het Regiocontract heeft een projectleider; degene die het meest weet over dit project. Een viermaandelijkse digitale monitor geeft tot nu toe voornamelijk technisch inzicht in deze projecten. Dat zegt niet veel over hoe een project tot stand komt, wie zich ervoor inzetten en welke bijzonderheden er te melden zijn. Dat gaat veranderen met de maandelijkse online enquête die de projectleiders vanaf september zullen ontvangen. In deze korte enquête kunnen zij hun informatie en belevingen kwijt kunnen over hun project. De reacties hierop zal Regio Rivierenland structureel verspreiden, zoals bijvoorbeeld via social media, op de website en in persberichten.

Filmpjes over projecten
Naast structurele informatie over de projecten start Regio Rivierenland een pilot met zes filmpjes die voorbeeldprojecten van het Regiocontract belichten. Niet technisch en beleidsmatig, maar wat er nodig is om een project op te starten en wat het oplevert. Hiervoor gaan we uit van het perspectief van onze inwoners. De filmpjes zullen als een reeks worden gebracht. Overeenkomst is uiteraard dat het Regiocontract-projecten zijn waarover alle regiogemeenten besluiten, maar ook bedoeld zijn om het (voorzieningen)niveau in de hele regio voor haar inwoners op een hoger peil te brengen.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief