Campagne Zie Je_1024x325.jpg

Speerpunten en programma's

Verkeersveiligheidscampagne ‘Zie je! We kunnen goed overweg’

 

In de oogstperiode rijden veel grote landbouwvoertuigen op de weg. Ook op wegen waar scholieren uit het voortgezet onderwijs en uit de oudste groepen van de basisschool zelfstandig van en naar school fietsen. Daarbij ontstaan soms onveilige situaties. Aanpassing van de verkeersituatie is in veel gevallen niet mogelijk of onwenselijk. Daarom zet Regio Rivierenland met de campagne ‘Zie je! We kunnen goed overweg’ in op het stimuleren van verkeersveilig gedrag.

Meer begrip, veiliger gedrag
Jeugdige fietsers weten vaak niet dat landbouwvoertuigen moeilijk kunnen uitwijken en hen soms lastig kunnen zien. Bestuurders van grote landbouwvoertuigen onderschatten soms het effect van hun voertuig op fietsers. De campagne heeft als doel het onderlinge begrip te vergroten en te laten zien hoe beide weggebruikers elkaar veilig kunnen passeren door elkaar de ruimte te geven, snelheid te matigen en te groeten.

Wat kun je als fietser doen?
In de laatste groepen van het basisonderwijs en in de brugklas van het voortgezet onderwijs fietsen veel scholieren voor het eerst zelfstandig naar school. Dan is het soms best spannend om onderweg grote landbouwvoertuigen tegen te komen. Bestuurders van trekkers en andere grote voertuigen kunnen fietsers soms lastig zien of horen in hun cabine. Ook kunnen ze met hun zware wagens niet zo maar in de berm rijden, want dan gaat de berm stuk of komen ze vast te zitten. Ga daarom achter elkaar fietsen of stap even af. Zorg dat je oogcontact maakt en groet elkaar bij het passeren.

Wat kun je als bestuurder van een groot landbouwvoertuig doen?
Voor een fietser is een trekker best wel imposant. De grote wielen, de rijwind en het geluid maken veel indruk op de jonge scholieren, die soms voor het eerst zelfstandig naar school fietsen. Probeer daarom de spitstijden of schoolroutes te mijden met je trekker. Kom je fietsers tegen, matig dan je snelheid of haal rustig in. Kijk of de fietser jou ziet en groet elkaar bij het passeren. Op https://www.land-bouwverkeer.nl/ kun je jezelf testen in verkeerssituaties. Doe de test!

Campagne ‘Zie je! We kunnen goed overweg’
Vanaf eind september tot half oktober loopt de campagne ‘Zie je! We kunnen goed overweg’ in de gemeenten Buren en West Betuwe. In die periode zijn er op diverse locaties spandoeken te zien. Basisscholen ontvangen posters en informatie voor scholieren en hun ouders. Ook agrarische bedrijven die veel met grote landbouwvoertuigen werken, ontvangen een informatiepakket. De campagne wordt via social media online ondersteund. Met de campagne willen de gemeenten veilig fiets- en rijgedrag stimuleren.

 
 

 

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Julie Fijnje, programmamanager Mobiliteit.Bereikbaar: ma, di, do, vr
e: jfijnje@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55