Arbeidsmarktregio.jpg

Speerpunten en programma's

Regionale aanpak Onderwijs en Arbeidsmarkt
De effecten van corona op de arbeidsmarkt, de banenafspraak, robotisering, hybride onderwijs, vergrijzing, een leven lang ontwikkelen en sociaal ondernemen vragen steeds meer om een regionale aanpak. Deze regionale samenwerking geven we vorm met een sterk platform: het Regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland.

RW-POAHet Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband: een netwerkorganisatie die bestaat uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).

Het RW-POA Rivierenland is opgericht om sturing te geven aan de realisatie van de Banenafspraak en stimuleert activiteiten ter verbetering van de aansluiting van onderwijs op de vragen vanuit de arbeidsmarkt.

Regionale agenda
De bestuurders en partners van de netwerkorganisatie hebben hun ambities voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt vastgelegd in een regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt Rivierenland. De regionale agenda vormt de kapstok voor de programma's, beleidsontwikkeling, lobbyactiviteiten, en relatiebeheer van het RW-POA Rivierenland. De agenda sluit aan bij de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, programmalijn Inclusief.

Het RW-POA wordt ondersteund door een programmabureau dat is ondergebracht bij Regio Rivierenland.

Vergaderagenda


Meer informatie

Het platform RW-POA heeft een eigen website voor contactgegevens en meer informatie: www.rw-poarivierenland.nl.