Logistieke Hotspot.jpg
Agribusiness.jpg
Schaatsen in Rivierenland.jpg
Wonen.jpg
Bloesem in Rivierenland.jpg
Basismobiliteit.jpg
Sport.jpg
Arbeidsmarktregio.jpg
Breedband.jpg
slide3.jpg
Barometer.jpg

Speerpunten en projecten

De focus van de regionale samenwerking ligt op op drie economische speerpunten. Daarnaast werken we nog aan diverse projecten en mzijn er vier teams op het gebied van Contractgestuurde Dienstverlening. Ons Regionale Ambitiedocument is de basis van alles wat doen.

Hier leest u wat de regionale samenwerking inhoudt op het gebied van:
• speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek, Recreatie en Toerisme met Regionaal Investeringsfonds en uitvoeringsprogramma;
mobiliteit;
• glasvezel;
• duurzame energie;
• basismobiliteit (Versis);
• wonen;

Doel speerpunten
De speerpunten waarop gemeenten in Rivierenland regionaal samenwerken, stimuleren de economie, zodat de omzet en de toegevoegde waarde van onze bedrijven toeneemt en de werkgelegenheid stijgt.

Vergaderagenda