Leerplicht.jpg

De Leerplichtwet

Gegevensbescherming

Team Leerplicht Regio Rivierenland, ondergebracht bij Regio Rivierenland, voert de volledige leerplichttaak inclusief leerplichtadministratie uit voor de gemeenten Buren, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor de gemeente Culemborg wordt de leerplichtadministratie uitgevoerd.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Elke organisatie, dus ook Regio Rivierenland, heeft als gevolg van de Verordening meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens.
Eén van de verplichtingen die uit deze verordening voortvloeit is het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG).

Bij Regio Rivierenland betreft dit de heer A. (Arie) van Cuylenborg, te bereiken via fg@regiorivierenland.nl.

U kunt contact opnemen met de heer van Cuylenborg voor het vermoeden of het constateren van een datalek met betrekking tot j dit onderwerp voor de hiervoor genoemde gemeenten en vragen over de toepassing van de AVG bij Regio Rivierenland.  

Vergaderagenda