FruitDelta Rivierenland.jpg

FruitDelta Rivierenland

Meerwaarde van samenwerken binnen FruitDelta Rivierenland

De gemeenten in regio Rivierenland werken al jarenlang samen. Sinds 2016 gebeurt dit onder de noemer FruitDelta Rivierenland en op basis van het Regionaal Ambitiedocument 2022-2025. Het ambitiedocument is de bouwsteen voor afstemming met ondernemers, onderwijs, onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners (O’s) en heeft een focus op drie regionale economische speerpunten Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme. Een belangrijk instrument om de gezamenlijke ambities te realiseren, is het Regionaal Investeringsfonds (RIF), waarmee economische innovatie in de regio wordt gestimuleerd.

Samen met de O’s werken de acht gemeenten niet alleen aan het economisch beleid om duurzame, brede welvaart in Rivierenland te stimuleren, maar ook aan andere bovenlokale beleidsterreinen, zoals mobiliteit, duurzame energiewonen en -de afstemming tussen- onderwijs en arbeidsmarkt. Gemeenten hebben elkaar én andere stakeholders nodig om hierin resultaten te boeken.
Samenwerking in de regio is nu, sinds de coronapandemie, meer dan ooit nodig om onze economische ontwikkeling een impuls te geven.

Door regionaal samen te werken, kom je lokaal verder
Door de samenwerking binnen FruitDelta Rivierenland zijn er versneld resultaten te boeken op het gebied van werkgelegenheid en een prettig woon- en leefklimaat voor al onze inwoners. En dragen we bij aan de brede welvaart in Rivierenland; zie ook Regio Deal. De samenwerking leidt tot meer uitvoeringskracht en middelen voor initiatieven vanuit de -lokale- samenleving. Door regionaal samen te werken, kom je lokaal verder.

Bijdragen aan Gelderse doelstellingen
Regionale samenwerking maakt de aanpak van strategische opgaven op provinciale schaal mogelijk. Door samen te werken met de provincie Gelderland aan een FruitDelta Gebiedsagenda, versterken we niet alleen FruitDelta Rivierenland, maar dragen we ook bij aan de Gelderse doelstellingen op het gebied van duurzame economie en een goede leefomgeving.

Vergaderagenda


Nederland slim benutten
De regionale samenwerking maakt FruitDelta Rivierenland niet alleen sterk, maar ook zichtbaar. We laten zien dat hier volop kansen liggen om de ruimte in Rivierenland slim en duurzaam te benutten. Samen met andere regio’s uit Oost-Nederland hebben we de kracht, ruimte en kennis om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de grote maatschappelijke opgaven waarvoor Nederland én Europa staat, zoals de klimaatopgave. Samen kunnen we Nederland slim benutten.