FruitDelta Rivierenland.jpg

FruitDelta Rivierenland

Lobby en branding

De opgave lobby en branding is een onderdeel van het regionale ambitiedocument 2016-2020 met de focus op drie economische speerpunten (in 2015 vastgesteld door de gemeenteraden). Om de ambities uit het regionaal ambitiedocument waar te kunnen maken, werkt het AB volgens een sterke lobby- en branding strategie. In het kort komt deze strategie erop neer dat we werken volgens een drietrapsraket: autoriteit, sympathie en wederkerigheid. Dat betekent dat we éérst werken aan onze Autoriteit, daarmee vervolgens Sympathie opbouwen en uiteindelijk pas om Wederkerigheid vragen.

Het doel van deze strategie is: wij maken onze regio zichtbaar onder het merk FruitDelta Rivierenland en treden op als krachtige partij naar de provincie en daarbuiten. Daarmee boeken we via samenwerking resultaten voor onze regio. Denk daarbij aan het realiseren en behouden van een prettige werk-, woon- en leefomgeving. Daartoe zetten we een combinatie in van communicatie, evenementen en inhoudelijke lobby.

Meer lezen? Kijk op fruitdelta.nl 

Vergaderagenda


Meer weten?


Onze programmamanager is 
Annoesjka Wintjes

Bereikbaar: ma t/m do
e: awintjes@regiorivierenland.nl
m: 06 11 35 03 19